Parroquia Eclesiastica

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

en Chicaña

Vicariato Apóstolico Zamora Chinchipe - Ecuador


 

 mobil: +593993539530      e-mail: antonimichno@gmail.com

 

HISTORIA PARAFII CHICAÑA

 

Początki ewangelizacji na tych ziemiach sięgają roku 1545, kiedy to przez kapitana Alonso Mercadillo zostało założone miasto Zamora. Praca misjonarzy franciszkańskich napotykała wiele trudności, ponieważ plemiona zamieszkujące terytorium dzisiejszego wikariatu były bardzo waleczne i skutecznie wypierały kolonizatorów i tym samym misjonarzy. Pierwszy etap chrystianizacji był bardzo długi, cierpliwy i żmudny i przede wszystkim była to katechizacja i promocja wartości chrześcijańskich.

Kolejnym krokiem było utworzenie struktury kościelnej przez Papieża Leona XIII 1888 roku, który na terytorium ekwadorskiej Amazonii erygował cztery wikariaty, między innymi wikariat w Zamora. Poprzez kolejny wiek wysiłek misjonarzy franciszkańskich i sióstr Franciszkanek przyniósł efekty w rozwoju wiary placówek misyjnych. Postacią wybijającą się w tym czasie był ks. Biskup Jorge Mosquera, za którego pracy wikariat rozwinął się w stopniu znaczącym.

Jego następca ks. Biskup Luis Serafin Cartagena jest postacią, która dała początek naszej parafii Chicana. Dekretem nr 343 z dnia 12 grudnia 1996 roku tworzy parafie Chicana, oddzielając ją od parafii kantonalnej w Yantzaza.

Tekst dekretu przedstawia się następująco:

„Wikariat Apostolski Zamora wraz z szacowną radą kapłanów, mając na uwadze potrzeby opieki duszpasterskiej nad wspólnotami, zapewniając stałą obecność kapłana, który ma kroczyć wraz ze swoimi parafianami drogą prawdy, ewangelii, miłości i bojaźni Chrystusa Odkupiciela, wypełniając funkcje i charyzmaty jako pasterz dusz przyczyniając się do rozwoju duchowego i materialnego wspólnoty – dekretuje:

  1. utworzenie owej parafii kościelnej w Chicana, pod wezwaniem Naszej Pani Nieustającej Pomocy,
  2. mianowanie jako pierwszego proboszcza parafii Chicana księdza Miguel Alberto Acevedo Silva, z wszystkimi przywilejami i obowiązkami wypływającymi z tej funkcji,
  3. prosić wszystkich wiernych parafii o współpracę, posłuszeństwo, szacunek i pomoc w utrzymaniu proboszcza i dla dobra Kościoła lokalnego.

Dekret wystawiony został w dniu 10 grudnia 1996 roku i podpisany w dniu objęcia parafii przez nowego Proboszcza. Na dokumencie erekcyjnym widnieją podpisy ks. Biskupa Sarafin Cartagena, nowego proboszcza Miguel A. Acevedo Silva, proboszcza parafii Yantzaza Ojca Luis Imaicela OFM i ks. Zdzisława Rakoczego, proboszcza parafii Los Encuentros